×
wettelijke Info

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van 'cookies '. Deze informatie, die over u, uw voorkeuren of uw internetapparaat (computer, tablet of mobiel) zou kunnen gaan, wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. U kunt meer informatie vinden over hoe wij cookies op deze site gebruiken en het instellen van niet-essentiële cookies voorkomen door op de verschillende categoriekoppen hieronder te klikken. Als u dit echter doet, kan dit van invloed zijn op uw ervaring met de site en de services die we kunnen bieden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Download de voorwaarden in PDF

Voordat je een order plaatst op www.Sunsafarifashion.com , raden wij aan om de algemene
voorwaarden goed door te nemen en een kopie van de algemene voorwaarden te bewaren voor
toekomstige bestellingen.
Sun Safari Fashion met uitbating te Kortrijk , Jan Palfijnstraat 18, B 8500 Kortrijk valt onder de
vennootschap Agenturen Geert Lesage BVBA met adres maatschappelijke zetel , Ter Duinenstraat
36, B 8510 te Marke. Geregistreerd onder RPR Kortrijk en BTW-nummer BE 0474.857.857.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Sun Safari Fashion, een BVBA met maatschappelijke zetel te Ter
Duinenstraat 36 B 8510 Marke, BTW BE 0474.857.857, RPR Kortrijk, biedt haar klanten de
mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt
door een bezoeker van deze e-commerce website . Bij het plaatsen van een bestelling via de
webwinkel van Sun Safari Fashion moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden,
waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle
andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens
wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Sun Safari Fashion aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
De verzendingskosten bedragen 7,50 € voor alle zendingen in de Benelux. De retourkosten zijn ten laste van de klant en de verzendingskosten worden bij retour terugbetaald zo lang het niet gaat om een groepeerde verkoop met andere artikelen welke de klant houd.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs .

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sun Safari Fashion niet. Sun Safari Fashion is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sun Safari Fashion is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sun Safari Fashion. Sun Safari Fashion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Online bestellen van kleding , schoenen, laarzen, handtassen, zonnebrillen, reistassen, uurwerken, is erg eenvoudig op Sun Safari Fashion . Hieronder vindt je beknopt het bestelproces

1. Vindt allereerst je producten in de online shop en plaats ze in jouw ‘wenslijst’ . Indien u op het einde van het winkelen bent kan u per gekozen artikel op bestellen klikken. De artikelen welke U niet onmiddellijk wenst te bestellen blijven bewaard in uw winkelmand zolang deze beschikbaar zijn in de winkel.

2. Om af te rekenen, klik afrekenen en je vindt een overzicht van jouw producten die je online wilt kopen in je winkelmand. Controleer en wijzig eventueel de bestelling hier. Klik vervolgens op ‘klantgegevens’.

3. Aangekomen bij klantgegevens, vul je je adresgegevens in. Tevens kan je hier inloggen, waardoor jouw adresgegevens snel opgehaald worden. Na het invullen/ controleren van je persoonlijke gegevens, klik je op ‘betaalmethode’.

4. In het betaalmethode scherm, kies je hoe je jouw bestelling wil betalen en verzenden. Na een keuze te hebben aangeklikt, klik je vervolgens op ‘ga verder’.

5. Op de pagina ‘bevestigen’, vindt je een overzicht van de bestelling en betaalmethode. Controleer dit en klik vervolgens of ‘bevestigen en betalen’.

6. Tenslotte kom je op de betaal pagina. Hier betaal je je bestelling online.

7. De bestelling is definitief wanneer u een schriftelijke bevestiging (via e-mail) ontvangen hebt.

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, iDeal en Paypal.

Uw bankrekening wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat uw bank haar akkoord gegeven heeft aan de handelaar. In geval uw bank de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

Voor de afhandeling van de online betaling werkt de handelaar samen met Mollie die marktleider is in Europa op het gebied van beveiligde online betalingen. De handelaar heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij de handelaar.

Sun Safari Fashion is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van de bestelling gebeurd alleen in de Benelux op het door de klant opgegeven adres.

De verkoper streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd.

De levering gebeurt door DHL en de klant bekomt bij verzending een volgnummer waarmee hij het transport van zijn bestelling kan volgen en hij wordt ook verwittigd van de levering.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Sun Safari Fashion via mail op info@sunsafarifashion.com.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Sun Safari Fashion was geboden.

Artikel 6: Retour

Na de levering van het aangekochte product heeft u 14 kalenderdagen de tijd om van uw aankoop af te zien. Dit is het zogenaamde herroepingsrecht. Hiervoor hoeft geen motief te worden voorzien. Het volstaat dat u de herroeping schriftelijk verzendt (ook e-mail of fax) voor het verstrijken van de termijn. Indien het product al betaald werd, wordt het bedrag volledig door de handelaar terugbetaald binnen de 14 kalenderdagen ook de verzendingskosten indien het over een volledige retour gaat.

Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen nadat u de handelaar op de hoogte gebracht heeft dat u uw aankoop wenst te herroepen. De handelaar is hiervan op de hoogte van zodra u het volledige retourdocument ingevuld heeft. Het herroepen product moet teruggestuurd worden

Indien deze:

  • Ongedragen zijn

  • In originele staat

  • Voorzien van originele labels en etiketten

Het passen van artikelen is uiteraard toegestaan. Wij raden je daarom aan de schoenen op zachte oppervlakken (bijv. tapijt) te passen en uit te proberen. Labels en etiketten mogen uitsluitend verwijderd worden indien dit het passen en beoordelen van het artikel verhindert. Indien je het artikel wilt retourneren, zorg ervoor dat je het artikel niet vies maakt en in de – voor zover redelijkerwijs mogelijk – originele staat en fabrieksverpakking naar ons terugstuurt.

Er zijn een aantal artikelen waarbij wij je verzoeken deze uit hygiënische overwegingen niet te retourneren.

  • Ondergoed

  • Badkleding

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 14 kalenderdagen verstreken zijn, is de handelaar niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender.

Het modelformulier voor herroeping kan hier worden gedownload

Op de Web-shop op Uw persoonlijke pagina welke U bereikt via persoonlijke login vindt U het retourformulier welke wij vragen correct in te vullen en ons toesturen via de knop “ VERZENDEN”.

Je  kan kan gratis retourneren in onze winkel te Kortrijk met adres Jan Palfijnstraat 18 te Kortrijk of je kan via Bpost of ander kanaal Uw goederen retourneren maar de retourkosten zijn ten laste van de klant. Bij de verzending dient ment het volledige retourformulier mee te sturen. Dit kan je hier terugvinden.

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door de handelaar. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. U kan ook de goederen terugbrengen in onze Winkel Sun Safari Fashion te Kortrijk.

Sun Safari Fashion betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht .

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Sun Safari Fashion klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Sun Safari Fashion.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Sun Safari Fashion zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Sun Safari Fashion is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56 22 11 90, via e-mail op info@sunsafarifashion.com of per post op het volgende adres Sun Safari Fashion, Jan Palfijnstraat 18 , B 8500 Kortrijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Sun Safari Fashion beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Sun Safari Fashion zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Sun Safari Fashion respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: De uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sun Safari Fashion Jan Palfijnstraat 18, B 8500 Kortrijk of , mail info@sunsafarifashion.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds wenden tot Sun Safari Fashion , Jan Palfijnstraat 18 , B 8500 Kortrijk of mail info@sunsasafarifashion.com
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Sun Safari Fashion heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Sun Safari Fashion houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@sunsafari.com.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Sun Safari Fashion om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Sun Safari Fashion. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Sun Safari Fashion heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password